Op welke vlakken verbeteren kunststoffen onze levenskwaliteit?

Kunststoffen worden gebruikt in medische toepassingen. Van de matras waarop de patiënt rust, tot de spuit die het mogelijk maakt om iedereen tijdig en betaalbaar medicijnen toe te dienen. Van de prothese waarmee de patiënt terug leefbaar door het leven kan, tot het kunsthart dat hem in leven houdt.

Maar kunststoffen helpen ook water filteren tot drinkbaar water in ontwikkelingslanden waardoor minder kinderen sterven door ziekte. Zie hier

Kunststoftextiel beschermt wereldwijd miljoenen vluchtelingen in tijdelijke tentenkampen. Maar ook in onze woningen dragen ze bij tot het beperken van energieverliezen, een langdurige waterdichting, luchtdichtheid, optimaal waterbeheer, isoleren van elektriciteitsleidingen... 

Kunststoffen maken groendaken en groenmuren mogelijk. Groendaken helpen water te bufferen, en filteren het fijn stof uit de lucht. Door groenmuren brengen kunststoffen de natuur tot dicht bij u. Zie hier

Kunststoffen worden gebruikt in de transport industrie om het gewicht van transportvoertuigen te beperken waardoor brandstoffen bespaard worden. Ook uw auto bevat vandaag meer dan 100 kg kunststoffen, waardoor het gewicht ervan verminderd werd en u samen met alle automobilisten jaarlijks 8 miljoen ton olie bespaart in West-Europa.

Kunststoffen worden gebruikt in verpakkingen waar ze producten beschermen tegen verderf, en bewaarmiddelen uitsparen. Immers hoe langer de versheid van het product gegarandeerd kan worden, hoe minder wegwerpconsumptie aan de bron. Maar kunststoffen dragen ook bij om verpakkingen vier keer lichter te maken. Dat vertaalt zich dan weer in een belangrijke daling van transport impacten en een vermindering van het afvalvolume met een factor 2,5. Samen goed voor een jaarlijkse besparing van 220 miljoen ton C02.

 

Putten kunststoffen onze olievoorraden uit?

Kunststoffen worden gewonnen uit aardolie. Van iedere 100 kg aardolie gaan er 4 kg naar de productie van kunststoffen. Het leeuwenaandeel van de 100 kg gaat naar brandstoffen. Een van de grootste verschillen tussen brandstoffen en kunststoffen is hun levensduur.

Brandstoffen verdwijnen in minder dan één jaar. Kunststoffen worden verwerkt tot producten met een levensduur van 30 tot 100 jaar. Bovendien worden ze tot 9 maal gerecycleerd. Kunststoffen kunnen dus bijzonder lang diensten bewijzen en leggen olie vast gedurende langere tijd in producten.

Kunststoffen bezitten na de beëindiging van hun levenscyclus (en na een maximaal aantal keren recycleren) nog steeds die druppel olie die vervolgens vrij kan komen als brandstof in een verbrandingsproces.  

Zo worden kunststoffen ooit wel eens brandstoffen, maar doen ze ons vooral vandaag al nadenken over het massaal verbruik van brandstoffen in energieopwekking, verwarming en mobiliteit.

Kunststoffen zijn waardevolle producten, vervaardigd uit waardevolle grondstoffen. Deze grondstoffen kennen vandaag twee belangrijke toepassingen: 

  • brandstoffen (wat het lot is voor meer dan 87% van alle grondstoffen, hun gemiddelde levensduur bedraagt minder dan één jaar)
  • kunststoffen (waarvoor slechts 4% van alle grondstoffen worden gebruikt, hun gemiddelde levensduur bedraagt voor bouwtoepassingen 50 jaar).

 

 

De uitputting van deze waardevolle grondstoffen voorkomen, doen we dus beter door het aandeel brandstoffen te verminderen (deze gaan voornamelijk naar verwarming van woningen, mobiliteit en opwekking van energie) en deze maximaal over te zetten naar kunststoffen. Hoe precies?

Zijn kunststoffen energie-verslinende materialen?

Producten op een holistische wijze bekijken betekent producten over hun totale levenscyclus bekijken binnen hun toepassing. Een autobumper in kunststof bespaart vier keer zoveel energie doorheen zijn leven, dan nodig om de bumper te produceren. Puur op gewichtsbesparing.

De kampioen op dit vlak zijn echter de isolatieproducten. Zij besparen 233 keer zoveel energie als nodig om ze te produceren.

Zo’n holistische kijk voor alle kunststoftoepassingen werd uitgevoerd door Denkstatt. Zij komen tot de volgende bevindingen.

 Het vervangen van kunststoffen door het beste alternatief;

  • verhoogt het gewicht met bijna een factor 4
  • verhoogt het energieverbruik met 57%
  • doet het aandeel broeikasgassen stijgen met 61%

 

 

Meer info omtrent de Denkstatt studie vind je hier

 

 

Google+