Sectorcommissie-verpakkingen opnieuw actief

Op donderdag 20 oktober volgende sectorcommissie-verpakkingen

Sectorcommissie verpakkingen brengt alle leden/bedrijven van Federplast.be samen dewelke actief zijn in de productie van rubber- en kunststofverpakkingen in België.

Haar bijeenkomsten worden door de aanwezigen steeds bijzonder positief onthaald. Ze behandelen er onder andere volgende punten:

  • Voedselveiligheid in de meest ruime zin

  • Voedselveiligheid en contacten met het FAVV alsook de Autocontrolegids

  • Recyclage van rubber- en kunststoffen

  • Het imago van rubber- en kunststoffen in de markt

  • Innovatie

Daarmee raakt de sectorcomissie-verpakkingen meteen 2 van de 4 expertisegebiedenn van Federplast.be. Namelijk innovatie en basisreglementering. De twee andere nog uit te werken gebieden zijn: business development en onderwijs&vorming.

Belangrijk is dat leden/bedrijven ook het onderwijs blijven informeren omtrent de laatste stand van zaken in verpakkingen. Immers het onderwijs levert hen de medewerkers van morgen.

Tenslotte is er ook de wens van bedrijven om niet enkel upstream en downstream, maar ook sidestream de waardeketen te kijken naar mogelijkheden tot vernieuwing. Deze cross-sectorale approach vertaalt de federatie voor haar leden in Business Development initiatieven. Ook hieraan zal de sectorcommissie werken.

De Federplast.be leden/bedrijven uitten alvast de wens om naar de toekomst toe nog meer actief betrokken te worden. Als u een lidbedrijf bent en wenst deel te nemen, dan neemt u best contact op met mevr. Sarah Gillis, Sr Adviseur verpakkingen voor Federplast.be. (Zie contact pagina)

Google+