EuPC en PRE roepen Europa op om te gaan voor een Circulaire Economie.

EuPC en PRE roepen Europa op om te gaan voor een Circulaire Economie.

De Europese organisatie van Kunststofverwerkers roept Europa op om te gaan voor een échte circulaire economie. Dat doet ze samen met PRE, de Europese organisatie van kunststof recycleurs. Om die echte circulaire economie te bereiken dient Europa dringend de volgende eisen op te leggen aan alle Europese lidstaten:

  • In 2025 geen (gecontroleerd) storten meer van kunststoffen. Meerdere Europese lidstaten storten vandaag nog steeds kunststoffen. België heeft reeds sinds lange tijd hierop een verbod aangenomen.
  • In 2025 zou 55% van alle kunststof verpakkingen ofwel hergebruikt dienen te worden, hetzij gerecycleerd. "Uitdagingen voor Europa, maar nu reeds een feit in België." aldus Petri Ven, Secretaris Generaal Federplast.be, de Belgische federatie van kunststof en rubberverwerkers.
  • In 2025 het verplicht gescheiden ophalen van alle verpakkingen in het restafval. "Initiatieven zoals Fost Plus en Valipac, welke optimaal scoren in de Europese klas, zorgen ervoor dat verpakkingen in het restafval vandaag al tot het minimum herleid zijn. We kunnen steeds beter, immers de volledige gescheiden ophaling is nog geen feit, maar dat vraagt het striven ook niet."
  • Eén uniforme wijze inzake de berekening van het aandeel "hergebruik" en "recycling".
  • Europese kwaliteitslabels voor recyclaat.
  • Stimuleren van innovatie.

 

Voor België, koploper in de Europese klas inzake recycling, zijn deze uitdagingen nagenoeg allemaal gehaald. "Wij gaan verder. Wij vragen Europa en onze politiekers in het Europese parlement van moedig te zijn. Te ijveren voor een gelijk speelveld in gans Europa. Maar ook om te ijveren voor méér controle op de producten welke vandaag de verschillende Europese lidstaten vrij in- en uitreizen. Enkel door de lat even hoog te leggen voor allen, is er sprake van een faire competitie."

 

 

Google+